Målet med klassisk homeopati är att stimulera kroppens eget immunförsvar genom att använda mediciner som är skonsamma mot kroppen och fria från giftiga biverkningar. Klassisk homeopati innebär att homeopaten behandlar patienten holistiskt, dvs att man ser till hela människan.

Den klassiska homeopaten föreskriver endast ett läkemedel åt gången. Individens eget immunförsvar stärks av det homeopatiska läkemedlet så att grundorsaken till sjukdomen tas bort och inte bara symptomen. Homeopati arbetar med immunsystemet och inte emot det.

Klassisk Homeopati behandlar både akuta och kroniska sjukdomar. Homeopati är en behandlingsform som tar hänsyn till HELA dig, både din mentala, känslomässiga och fysiska hälsa.
Klassisk homeopati är en individuell behandlingsform och det homeopatiska läkemedel du får baseras på helheten av dina symtom.

Klassisk homeopati är en medicinsk behandlingsform som funnits lite mer än 200 år då Samuel Hahnemann under 1800-talet började sin resa inom homeopatin och blev då den klassiska homeopatins grundare. Klassisk homeopati utgår ifrån och tar hänsyn till hela människan och behandlingen sker enligt principen "Similia Similibus Curentur - Liknande botar liknande". Homeopatiska läkemedel stärker immunförsvaret och tar bort grundorsaken till sjukdomen, inte bara symptomen.